Biocode Oy, Mtech Digital Solutions Oy, MTK ja ProAgria esittelevät ilmastoviisasta suomalaista maataloutta Berliinissä 18.-27.1. järjestettävillä Grüne Woche -messuilla. Pääpaino on maatilojen käyttöön tulevassa tilakohtaisessa ja tilan omilla tiedoilla lasketussa hiilijalanjäljessä. Hiilijalanjälki lasketaan Biocode-työvälineellä, joka perustuu neuvonnan tietopankeissa jo olemassa olevaan tilakohtaiseen tietoon.

– Olemme pilotoineet hiilijalanjälkilaskentaa maitotilojen ja viljaketjusta leipomon kanssa. Tulosten perusteella maatiloilla vaikutetaan ilmastomuutoksen hillintään eniten peltoviljelyllä, eläinten ruokinnalla ja energian tehokkaalla käytöllä, kertoo Biocode Oy:n toimitusjohtaja Pentti Meriläinen.

– Reaaliaikainen näkymä kertoo heti toimintatapojen muutosten vaikutuksen. Maitotiloilla vaikuttaa erityisesti, millaisia tuotantomenetelmiä käytetään, mitä ratkaisuja on valittu, kuinka tehokasta peltoviljely on ja miten laajalla alueella tilalla viljelyksessä olevat peltolohkot ovat. Luonnollisesti maalaji ja maan kasvukunto vaikuttavat myös, Meriläinen lisää.

Viljelijä arvostaa helposti saatavia lähtötasotietoja

Maitotilapilottiin osallistui Arvolan Karjapiha Oy Vaalasta. Heidän tavoitteenaan on sitoa tuotannon päästämät päästöt takaisin biomassaan, satoon ja juuristoihin. Pilotissa kerätty tieto antaa myös apuja asiasta keskusteluun, mikä on viljelijöille tärkeä näkökulma.

– Meille tulokset kertoivat, mikä on nykyinen ilmastovaikutuksemme ja samalla pisti miettimään, miten erilaiset vaihtoehdot toimintatavoissa vaikuttavat. Olemme pyrkineet jo pitkään ottamaan huomioon kiertotalouden sekä hioneet toimintatapoja ja tilan prosesseja siitä näkökulmasta, sanoo Arvolan Karjapihan yrittäjä Jukka Määttä.

Nurmet vahva hiilinielu

Suomen maatalouden yksi tärkeimmistä hiilinieluista ovat laajat ja hyvin hoidetut nurmet, joiden runsas juuristo kasvaa syvälle.

– Tarvitsemme hiilen sitomiseksi ja hiilipäästöjen vähentämiseksi hiilitasapainon mittausta ja laskentaa sekä näkymää muutosten vaatimasta aikajänteestä, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

Ilmastoviisas maatalous on ennen kaikkea hyvin hoidettu kokonaisuus.

– Se on resurssitehokasta tuotantoa, jossa hoidetaan maan kasvukuntoa hiilen sitomiseksi ja päästöjen minimoimiseksi. Kasvava kasvi sitoo aina hiiltä. Hyvin kasvava maa puolestaan päästää vähemmän kasvihuonekaasuja eli maan rakenne ja ravinteet vaikuttavat. Maatilakokonaisuudessa vaikuttavat myös uusiutuva energia ja energiatehokkuus, tuottavat ja terveet eläimet sekä metsät, summaa Pietola.

Suomessa maataloustuotannossa on monia hyviä ilmastoviisaita toimenpiteitä, joita ei aina ajatella ilmastomuutoksen hillintään vaikuttamisena.

– Meillä suunnitellaan kasvintuotannossa viljelykierrot, lannoitteet sijoitetaan maahan, ravinteiden kierrätystä tehdään lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla, maaperänäytteitä käytetään systemaattisesti lannoituksen suunnitteluun, viljely suunnitellaan tasapainoisesti perustuen hyvän sadon saantiin kasvipeitteisyyden lisäämiseksi ja tarpeen mukaiseen maan muokkaukseen, maaperästä pidetään huolta mm. salaojituksella ja välttämällä maan tiivistymistä huomioimalla koneiden rengas- ja akselipainot, kuvaa Pietola hyviä toimintatapoja.

Lisätietoja
Biocode Oy, toimitusjohtaja Pentti Meriläinen, puhelin 040 589 8860, pentti.merilainen@biocode.fi
MTK, ympäristöjohtaja Liisa Pietola, puhelin 050 438 4014, liisa.pietola@mtk.fi
Maidontuottaja, yrittäjä Jukka Määttä, puhelin 040 594 6964, jukka maatta@vaala.net
ProAgria, viestintäjohtaja Suvi Anttila, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi
www.biocode.fi , www.mtk.fi , www.proagria.fi